pon., 20/09/2021 - 14:36
Kod CSS i JS

Blisko 5200 osób wzięło już udział w sondażu NCN dotyczącym funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym. Formularz można wypełniać do końca września.

Do wzięcia udziału w sondażu zaproszeni są wszyscy naukowcy, ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN. Od 19 lipca wzięło w nim udział blisko 5200 osób. Wśród wypełniających dominują kobiety (64 procent).

Kwestionariusz podzielony jest na pięć głównych części. Ankietowani proszeni są o odpowiedzi na pytania o doświadczenia związane z ubieganiem się o granty Narodowego Centrum Nauki, trudności, z jakimi mierzą się w pozyskiwaniu innych grantów krajowych i zagranicznych, doświadczenia w środowisku pracy oraz wyzwania wynikające z łączenia obowiązków służbowych i rodzinnych. W formularzu uwzględniono również pytania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na karierę i efektywność naukową.

Zapraszamy do wypełnienia - LINK DO SONDAŻU.

Odpowiedzi pozwolą NCN zdiagnozować trudności, ograniczenia i wyzwania, z jakimi mierzą się przedstawiciele obu płci zarówno w pozyskiwaniu środków na badania, jak i w szerszym kontekście budowania swojej ścieżki naukowej. Badani odpowiadają między innymi na pytania o rozwiązania systemowe, które mogłyby ułatwić im ubieganie się o granty, a także wsparcie administracyjne i merytoryczne macierzystych jednostek w ich pozyskiwaniu. Są również pytani o urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie oraz o to, czy jednostka, w której pracują, realizuje politykę równych szans i czy wprowadziła systemowe ułatwienia w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych naukowców (np. elastyczny czas pracy, zmniejszenie pensum dydaktycznego, czy zapewnienie dostępu do żłobków).

Dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ.