śr., 29/09/2021 - 13:33
Kod CSS i JS

W czwartek, 30 września miało miejsce otwarcie Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri kierowanego przez prof. dra hab. Gracjana Michlewskiego. Powstało ono w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.


Niemieckim partnerem projektu centrum jest Juri Rappsilber z Instytutu Biotechnologii Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (Institute of Biotechnology, Technische Universität Berlin). Naukowcy będą badać role komórkowe oraz charakterystykę strukturalną nowych białek wiążących RNA (RBPs) oraz interakcje między RNA i białkami. Głównym przedmiotem ich prac będą interakcje RNA-białka we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusy RNA, takie jak np. grypa.

Wirusy RNA spowodowały już kilka epidemii w XXI w. Wybuch nowej pandemii grypy albo wirusowy atak bioterrorystyczny mogą mieć katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego oraz światowej gospodarki. Dlatego zrozumienie interakcji między gospodarzem a wirusem na poziomie komórkowym jest niezwykle istotne, aby znaleźć najlepszy sposób dezaktywacji wirusa oraz zapobiec dużym zakłóceniom i stratom – podkreślał prof. Gracjan Michlewski w 2019 roku. W obecnej, pandemicznej sytuacji jego słowa, a przede wszystkim badania, będą miały jeszcze większą rolę i znaczenie.

Nagranie z wydarzenia jest dostępne TUTAJ.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG) realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki i finansowana przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF). Program ma na celu wspieranie rozwoju Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ważnym aspektem jest wsparcie finansowe dla wybitnych naukowców, chcących prowadzić badania w tym regionie. Centra Dioscuri powstają tam, gdzie dzięki stworzonej infrastrukturze, istnieją już warunki oraz odpowiednie środowisko do prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Będą funkcjonować przez pięć lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć, po pozytywnej ewaluacji przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów. Dotychczasowymi laureatami, a tym samym kierownikami jednostek zostali również:

  • dr Aleksandra Pekowska – Centrum Doskonałości w zakresie Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astrocytów tj. specyficznych komórek w tkance nerwowej,
  • dr Grzegorz Sumara – Centrum Doskonałości przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
  • dr Paweł Dłotko – Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Bartłomiej Wacław – Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Więcej o programie można przeczytać TUTAJ,

konkurs dioscuri