pon., 11/10/2021 - 13:59
Kod CSS i JS

Bliskość natury i jej tajemnicze oblicze inspirują artystów, twórców i aktywistów. Są też ważnym tematem badań. Wśród laureatów konkursu sieci Forest Value Innovating forest-based bioeconomy znalazły się aż dwa zespoły badawcze z Polski.

Projekt LEARNFORCLIMATE pod kierownictwem dra Krzysztofa Niedziałkowskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk będzie dotyczyć procesów uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz z ośrodków naukowych z Niemiec, Słowenii i Szwecji.

BarkBuild realizowany pod kierownictwem dra hab. inż. Grzegorza Marka Kowaluka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z udziałem partnerów z Finlandii, Łotwy, Norwegii, Słowenii i Szwecji, zbada korę drzewną jako odnawialne źródło materiałów do ochrony drewna w zastosowaniach budowlanych.

Forest Value to inicjatywa, której misją jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności sektora leśnego w Europie oraz jego przekształcenie w sektor wykorzystujący zasoby leśne w oparciu o zdobycze nauki. Konkurs Forest Value Joint Call 2021 obejmował następującą tematykę:

  1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all SDGs;
  2. Building with wood from various perspectives;
  3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.

W konkursie złożono 60 międzynarodowych wniosków badawczych, z których finansowanie otrzymało 8 projektów, na łączną kwotę niemal 9,2 mln EUR.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się w I kwartale 2022 r.

Szczegółowe wyniki konkursu opublikowane są na stronie sieci Forest Value.