pon., 18/10/2021 - 15:33
Kod CSS i JS

Rozpoczęliśmy cykl wykładów "Nauka w Centrum", podczas którego laureaci Nagrody NCN opowiedzą więcej na temat swoich odkryć naukowych. Pierwszy wykład dra Pawła L. Polkowskiego jest już dostępny na kanale YouTube. Naukowiec mówił o terenach Dachli -  największej oazie Pustyni Zachodniej w Egipcie, gdzie relikty przeszłych działań człowieka sięgają nawet kilkuset tysięcy lat. Wykłady organizowane są we współpracy NCN i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Do końca roku zaplanowano pięć kolejnych prelekcji. 

Dr Paweł Polkowski skupił się na sztuce naskalnej, która należy do najczęściej odnajdowanych w Dachli zabytków, odkrytych już na ponad trzystu stanowiskach i tworzonych w różnych okresach w jej długich dziejach.

Naukowiec zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu oraz innych zagadnień związanych z ikonografią, krajobrazem i teorią w archeologii. Jest jednym z najbardziej kompetentnych badaczy północnoafrykańskiej sztuki naskalnej w skali światowej.

Od 2016 r. kieruje misją o nazwie The Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project, która bada petroglify w oazie Dachla w Egipcie. Od ponad roku jest też kierownikiem Dakhleh Oasis Project – projektu o ponad 40-letniej historii, który łączy szereg misji badawczych, studiujących różne aspekty tej oazy i egipskiej Pustyni Zachodniej. Najważniejszym etapem badań dr. Polkowskiego jest – jak sam mówi – „próba wplatania sztuki naskalnej w szerszą narrację na temat przeszłego krajobrazu oazy”. – Moje studia pokazują, że w różnych epokach tworzenie sztuki naskalnej miało rozmaite funkcje i znaczenia. Zastanawiam się nad miejscem tej twórczości w procesie transmisji wiedzy o świecie, a także nad ontologicznym statusem sztuki naskalnej i przedstawianych w niej istot – wyjaśnia badacz.

Dr Polkowski pracuje w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem trzech grantów NCN. Został również wyróżniony stypendium Urzędu Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w 2013 r. oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2020.

6 października 2021 roku otrzymał Nagrodę NCN przyznawaną młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagroda NCN przyznawana jest w trzech kategoriach młodym badaczkom i badaczom, zatrudnionym w polskich ośrodkach naukowych. W 2021 Nagrodę otrzymali także prof. Jonatan Gutman oraz dr. hab. Sebastian Glatt. Tego samego dnia wyróżnienie odebrali również laureaci Nagrody NCN 2020: profesorowie Wojciech Fendler i Jakub Growiec oraz dr hab. Michał Tomza.

Relacja z wydarzenia.

Zapis transmisji wydarzenia. 

Sylwetki laureatów Nagrody 2020.

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ prowadzi badania na styku nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych oraz organizuje debaty dla szerokiej publiczności. Cykl prelekcji "Nauka w Centrum" organizowany przez NCN we współpracy z Centrum Kopernika będzie prowadzony na żywo na kanale YouTube:  https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter.  Każdy z wykładów będzie trwał około godziny, przewidziana jest także sesja pytań.

Planowane terminy kolejnych wykładów:

3 listopada

Jakub Growiec

17 listopada

Wojciech Fendler

1 grudnia

Michał Tomza

8 grudnia

Sebastian Glatt

15 grudnia

Jonatan Gutman