śr., 20/10/2021 - 11:42
Kod CSS i JS

Już wkrótce, na przełomie października i listopada 2021 r., sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłosi kolejny konkurs (CHIST-ERA Call 2021) na międzynarodowe projekty badawcze w ramach dwóch obszarów tematycznych:

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS),
  2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

O finansowanie będą mogły starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawców będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne agencje finansujące uczestniczące konkursie.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie, opis tematów oraz wstępny harmonogram konkursu dostępne są na stronie sieci CHIST-ERA.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.