czw., 04/11/2021 - 13:38
Kod CSS i JS

Wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć JPND Joint Programming Initiative in Neurodegenerative Diseases są dwa zespoły badawcze z Polski.

Konkurs JPco-fuND2 Call 2021 obejmował tematykę związaną z wykrywaniem wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych – Linking pre-diagnosis disturbances of physiological Systems to Neurodegenerative Disease.

W konkursie złożono 170 międzynarodowych wniosków. Finansowanie otrzymało 14 projektów na łączną kwotę 15,5 mln EUR.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem naukowców z Polski:

premodiALS: Przedobjawowe markery diagnostyczne w chorobie stwardnienia zanikowego bocznego/A premotor disease signature for ALS. Podmiot realizujący: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Wojciech Kuban. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Niemiec, Francji, Izraela, Szwecji i Szwajcarii.

PreSSAD: Przedobjawowe zaburzenia synaptyczne w chorobie Alzheimera/Presymptomatic synaptic disorders in Alzheimer’s Disease. Podmiot realizujący: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Kierownik polskiego zespołu: dr Michalina Maria Wężyk. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Francji, Holandii, Szwecji i Węgier.

Realizacja projektów finansowanych w konkursie rozpocznie się w pierwszych miesiącach 2022 r.

Szczegółowe wyniki konkursu opublikowane są na stronie sieci JPND.