pt., 26/11/2021 - 10:29
Kod CSS i JS

Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.

Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poziom wniosków jest zawsze znakomity i bardzo często żałujemy, że musimy odrzucać projekty, które naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem naszych ekspertów, głównie międzynarodowych, powinny zostać sfinansowane – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. W konkursie OPUS 21 sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 559 mln zł, w PRELUDIUM 20 – 77 mln.

Badaczki i badacze zgłosili w tej edycji 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy NCN i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów. Zbliżoną liczbę grantów w konkursie OPUS NCN przyznało ostatnio w 2017 roku, w PRELUDIUM – więcej laureatów było tylko w pierwszej edycji konkursu, dziesięć lat temu.

LISTA RANKINGOWA

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej, czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora (nie trzeba być nawet doktorantem), temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.– NCN daje szansę młodym na wczesną samodzielność w staraniach o środki na własne badania. Jesteśmy jedyną albo jedną z nielicznych agencji grantowych na świecie, która przyznaje granty bezpośrednio doktorantom, właśnie w programie PRELUDIUM.To wyraz ogromnego zaufania w stosunku do osób, które zaczynają pracę naukową i szansa dla nich na rozpostarcie skrzydeł – mówi prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN.

W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków. Liczbowy wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł w przybliżeniu odpowiednio 18 i 22,3 procent.

Od literatury podróżniczej do eksploracji kosmosu

Zakres finansowanych badań jest bardzo szeroki. Zrealizowane zostaną projekty ze wszystkich dyscyplin lub grup dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. W programie OPUS zostaną sfinansowane badania m.in. dotyczące średniowiecznej japońskiej literatury podróżniczej dra Adama Bednarczyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wpływu zmian demograficznych na rynek wyborczy dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, bioetyki eksploracji kosmosu dra Konrada Szocika z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz uniwersalnej szczepionki przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 opartej na konserwowanych epitopach białka kolca dr Katarzyny Grzyb z Uniwersytetu Gdańskiego.

Laureaci PRELUDIUM podejmą między innymi tematykę wpływu obróbki wysokociśnieniowej na ekspresję antybiotykooporności (Urszula Zarzecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), modelowania agentowego dyfuzji samochodów elektrycznych wśród gospodarstw domowych zainteresowanych korzystaniem z mikroinstalacji fotowoltaicznych (Karolina Bienias, Politechnika Wrocławska) i związków między algebraicznymi, modalnymi i wielowartościowymi logikami kwantowymi (Elżbieta Drozdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Pracownicy NCN i przedstawiciele Rady są zawsze gotowi rozmawiać z przedstawicielami środowisk naukowych i ewentualnie wskazać działania, które mogą zwiększyć ich szanse na sukcesy w naszych konkursach – mówi prof. Kuźnicki.
Najwięcej grantów otrzymali naukowcy z miast, w których są największe ośrodki akademickie i naukowe – z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia, Gdańska. Znaczną liczbę grantów uzyskali także m.in. badacze z Katowic, Torunia i Łodzi. Na listach rankingowych są projekty, które będą realizowane przez naukowców ze wszystkich województw.

Pełna lista projektów OPUS i PRELUDIUM w pdf.

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.