śr., 15/12/2021 - 09:19
Kod CSS i JS

Aż piętnaście zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych QuantERA Co-funded Call 2021.

Dziesięć projektów w zakresie badań podstawowych otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, natomiast pięć projektów w zakresie badań stosowanych zostanie sfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Finansowanie z NCN wyniesie ponad 7,7 mln PLN.

Trzeci konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w marcu 2021 r. przez 36 agencji finansujących badania naukowe i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W ramach konkursu wyłoniono 39 międzynarodowych projektów o łącznej wartości 43,5 mln EUR, z czego 12,3 mln EUR stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Lista zwycięskich projektów z udziałem polskich badaczy, które będą finansowane przez NCN:

1. DISCOBadania wzmocnionego efektem Dicke’a silnego sprzężenia ekscytonu z pojedynczej kropki kwantowej z plazmonem w warunkach normalnych

 • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. inż. Artur Piotr Podhorodecki, Politechnika Wrocławska
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Irlandii i Niemiec.

2. DQUANTObliczenia kwantowe i chaos z dysypacją

 • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Karol Wojciech Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Portugalii, Słowenii, Niemiec i Norwegii.

3. DYNAMITEKwantowe symulatory drugiej generacji: od dynamicznych pól z cechowaniem do teorii z cechowaniem na sieciach

 • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Jakub Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Jagielloński
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. 

4. ExTRaQTZasoby w Kwantowych Technologiach: Doświadczenie i Teoria

 • Kierownik polskiego zespołu: dr Alexander Streltsov, Uniwersytet Warszawski
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Niemiec i Hiszpanii.

5. Mf-QDSMikrofluidyczny kwantowy sensor diamentowy

 • Kierownik polskiego zespołu: dr Adam Marek Wojciechowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Hiszpanii, Niemiec i Izraela,

6. PhoMemtorKwantowe fotoniczne sieci memrystorowe

 • Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Magdalena Stobińska, Uniwersytet Warszawski
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Austrii i Włoch.

7. SQUEISPrecyzyjny pomiar oddziaływań przy pomocy wieloatomowych stanów ściśniętych

 • Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Jan Aleksander Chwedeńczuk, Uniwersytet Warszawski
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Włoch, Niemiec i Francji.

8. STAQSAdiabatyczność na skróty w kwantowych komputerach i symulatorach

 • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Jacek Piotr Dziarmaga, Uniwersytet Jagielloński
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Austrii, Luksemburga, Niemiec i Włoch.

9. TOBITSNieabelowe anyony dla topologicznych kubitów

 • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Jakub Tworzydło, Uniwersytet Warszawski
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Finlandii, Szwajcarii i Francji.

10. VERIqTASWeryfikacja technologii, zastosowań i układów kwantowych

 • Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Remigiusz Michał Augusiak, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Hiszpanii, Francji, Danii, Austrii i Belgii.

Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie QuantERA Call 2021 dostępne są na stronie quantera.eu.

Koordynatorem programu jest Narodowe Centrum Nauki.

Kontakt: quantera@ncn.gov.pl

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 101017733.