czw., 16/12/2021 - 09:37
Kod CSS i JS

Pięć polskich zespołów badawczych znalazło się w czołówce laureatów międzynarodowego konkursu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities.

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera badaczki i badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. W ostatnim konkursie EN-UTC Call 2021 można było składać  wnioski dotyczące  budowy i rozwoju kompetencji w zakresie transformacji miast i obszarów zurbanizowanych. Tematyka zgłoszonych projektów mogła obejmować takie zagadnienia jak:

  • Urban circular economies,
  • Community-based developments and urban innovation ecosystems,
  • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

O finansowanie mogły starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów naukowców, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem polskiego środowiska naukowego. W programie złożono 152 międzynarodowe wnioski badawcze, z czego aż 50 z udziałem polskich zespołów badawczych. Finansowanie otrzymało łącznie 16 projektów na kwotę 16,8 mln EUR. Pięć projektów z udziałem badaczy z Polski otrzymało łącznie 4,8 mln PLN, z czego NCN przekazało na ten cel prawie 4 mln PLN.

Nagrodzone projekty:

U-GARDEN: Promowanie budowy zdolności i wiedzy dla rozwoju ogrodnictwa miejskiego w miastach europejskich. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Maciej Kazimierz Lasocki z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Hiszpanii, Rumunii i Szwecji.

CREST: Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów. Kierownik polskiego zespołu: dr Bogna Gawrońska – Nowak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Francji i Norwegii.

CONTRA: Konflikt w procesach transformacji. Kierownik polskiego zespołu: dr Joanna Monika Krukowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Belgii, Holandii i Norwegii.

City&Co: Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Jolanta Małgorzata Perek – Białas z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Holandii i Rumunii.

EmbedterLabs: Lepiej wbudowane laboratoria dla bardziej synergicznego planowania zrównoważonej transformacji miast. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Joanna Beata Bach – Głowińska z Politechniki Gdańskiej. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Holandii i Szwecji.

Szczegółowe wyniki konkursu oraz opisy wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania dostępne są na stronie sieci JPI Urban Europe. Realizacja międzynarodowych projektów rozpocznie się w 2022 r.