czw., 23/12/2021 - 08:31
Kod CSS i JS

Sieć JPI Urban Europe zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast. Konkurs w ramach Programu ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) zostanie ogłoszony w styczniu 2022 r. i będzie realizowany we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC). Wnioski na międzynarodowe projekty badawcze będzie można składać w ramach dwóch obszarów tematycznych:

  • Sustainable Urban Logistics,
  • Individual Mobility.

Wnioski w konkursie będą przyjmowane w procedurze dwuetapowej. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals) to marzec 2022 r.

O finansowanie będą mogły starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej dwóch europejskich zespołów badawczych pochodzących z krajów uczestniczących w konkursie oraz zespołu badawczego z Chin.

Więcej informacji znajduje się na stronie sieci JPI Urban Europe.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.