śr., 25/01/2023 - 09:00
Kod CSS i JS

Znamy laureatów konkursu EN-UAC China Call organizowanego przez sieć JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe)  wspólnie z chińską agencją NSFC (National Natural Science Foundation of China). Do finansowania zostały zakwalifikowane dwa międzynarodowe projekty badawcze z udziałem polskich zespołów.

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera badaczki i badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. Tegoroczny konkurs dotyczył tematyki zrównoważonej logistyki miejskiej w dobie cyfryzacji oraz poprawy mobilności za pomocą narzędzi neutralnych dla klimatu.

W konkursie EN-UAC China Call wnioski mogli składać naukowcy planujący realizację międzynarodowych projektów badawczych we współpracy z partnerami z krajów europejskich biorących udział w konkursie (Belgia, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja) oraz z Chin.

Zgłoszono 40 wniosków wstępnych na pierwszym etapie konkursu oraz 24 wnioski wspólne pełne na drugim etapie, w tym z udziałem polskich badaczy odpowiednio 9 oraz 5 wniosków. Wśród laureatów znalazły się dwa projekty z udziałem polskich naukowców, na których realizację NCN przeznaczyło niemal 2 mln PLN:

  • E-Laas: Optymalna energetycznie logistyka miejska jako usługa.

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Emilian Szczepański (Politechnika Warszawska). Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Chin, Szwecji i Hiszpanii.

Celem projektu jest stworzenie nowatorskiej platformy do minimalizacji zużycia energii w procesie dystrybucji od centrów konsolidacji do drzwi klientów, ułatwiającej oszczędzanie energii na każdym etapie dystrybucji. Dodatkowo naukowcy będą analizować aspekt wzmocnienia odpowiedzialności społecznej na różnych poziomach: klient, usługodawca, miasto.

  • IMUMCN: Poprawa mobilności miejskiej w kierunku neutralności klimatycznej w ramach nowych nawyków pracy i środków transportu.

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Chin oraz Holandii.

Celem projektu jest zapewnienie obywatelom zrównoważonych i wydajnych rozwiązań integrujących wiele rodzajów środków transportu, przy zapewnieniu wydajnego
i mniej emisyjnego systemu ruchu miejskiego. Zbadane zostaną krótkoterminowe skutki behawioralne i długoterminowe implikacje tych wyzwań dla mobilności miejskiej i struktury miasta oraz potencjał zintegrowanych rozwiązań Mobility
as a Service (MaaS) i rynkowego handlu indywidualnymi pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla.

Zwycięzcy EN-UAC China Call otrzymają środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.