śr., 25/01/2023 - 15:10
Kod CSS i JS

Prof. dr hab. Magdalena Król z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymała grant Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), przyznawany projektom pionierskim, przekraczającym obecne granice wiedzy.

W ramach grantu badaczka przeanalizuje zmiany zachodzące w mikrośrodowisku nowotworu po terapii makrofagowej. Naukowczyni wykorzysta także efekty badań nad mechanizmem przekazywania ferrytyny do komórek nowotworowych – TRAIN (ang. TRAnsfer of Iron-binding proteiN), przeprowadzonych wraz z zespołem podczas realizacji pierwszego grantu ERC Starting Grant.

Prof. Król specjalizuje się w badaniach z zakresu immunoonkologii i biologii nowotworu. Jest kierowniczką Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu, Instytutu Biologii, SGGW w Warszawie, zdobywczynią wielu nagród i stypendiów, założycielką startupu biotechnologicznego Cellis, w którym rozwija innowacyjną terapię komórkową guzów litych oraz Cellis Laboratorium, wykonującego badania w kierunku zakażeń SARS-Cov2. Jest pierwszą Polką, która znalazła się w ścisłym finale konkursu EU Prize for Women Innovator. Prof. Król pełniła rolę kierowniczki w trzech grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2022.

Granty Proof of Concept o wartości 150 tys. EUR są dostępne dla naukowców, którzy już wcześniej realizowali przynajmniej jeden grant ERC. Umożliwiają zastosowanie wypracowanych narzędzi w praktyce oraz komercjalizację wyników badań. Finansowanie jest częścią unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa”.