czw., 10/02/2022 - 08:55
Kod CSS i JS

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia formularzy raportów rocznych z realizacji krajowych projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10, informujemy że przed przystąpieniem do generowania raportu z realizacji projektu badawczego należy zweryfikować i zaktualizować dane w systemie ZSUN/OSF zgodnie z poniższym zakresem:

Dane podmiot poziom 1:

 • informacje kontaktowe
 • adres siedziby i adres kontaktowy

Podmiot poziom 2:

 • adres siedziby
 • informacje kontaktowe

Zespół badawczy – kierownik projektu:

 • informacje kontaktowe (telefon, adres e-mail, skrytka ePUAP)
 • adres zamieszkania
 • adres korespondencyjny

Zespół badawczy – dodanie członka zespołu badawczego z nieplanowanym we wniosku rodzajem udziału (np. post-doc lub nieplanowany wykonawca)

Wskazane powyżej dane powinny zostać zaktualizowane przez redaktora wniosku poprzez formularz Aktualizacje/ zmiany/ aneksy/ porozumienia (dostępny w systemie ZSUN/OSF).

Instrukcja dot. obsługi formularza

Aktualizacja danych dotyczących:

 • czasu realizacji (dla przedłużeń dokonywanych za zgodą kierownika podmiotu)
 • nazwy podmiotu (I i II poziom)
 • danych osobowych kierownika projektu (nazwisko, tytuł/stopień naukowy)
 • tytułu projektu i słowa kluczowe
 • zmiany w realizacji projektu wprowadzane w drodze aneksu do umowy

może zostać wprowadzona przez opiekuna projektu w NCN, na podstawie zgłoszenia kierownika projektu lub podpisanego aneksu.

Dane dotyczące zmian w zakresie planowanych członków zespołu badawczego i aparatury należy zaktualizować w przygotowywanym raporcie (opcja dostępna dla redaktora wniosku).