wt., 22/02/2022 - 13:18
Kod CSS i JS

Przypominamy, że w konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do ARRS jako agencji wiodącej do 28 lutego 2022 r., wnioski krajowe do NCN należy wysłać w ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do ARRS, nie później niż 7 marca 2022 r.

UWAGA: od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF.