czw., 24/02/2022 - 12:15
Kod CSS i JS

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Profesura NAWA. Do zdobycia jest niemal 20 mln zł. 

Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie na realizację projektu odpowiadającego na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej.

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie oraz stworzenie przez nich grupy projektowej. Wizytujący naukowcy powinni w znaczący sposób rozwinąć badania naukowe o przełomowym charakterze oraz aktywnie wnioskować o prestiżowe granty badawcze.

W II edycji programu mogą wziąć udział uczelnie i inne jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. Kolejne edycje programu będą adresowane do innych dziedzin nauki.

Grant ze środków NAWA może wynieść nawet ponad 3 mln zł, przy założeniu, że projekt będzie trwać 48 miesięcy. Pokryje on koszty wynagrodzenia naukowca, osoby zapraszającej i grupy projektowej, dodatek mobilnościowy dla wizytującego naukowca, jak również koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. NAWA finansuje 80% kosztów projektu. Pozostałe 20% stanowi wkład własny wnioskodawcy tj. instytucji składającej wniosek. Dodatkowo uczelnia lub inna jednostka naukowa mogą uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki w postaci tzw. komponentu badawczego w maksymalnej wysokości 400 000 zł do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu.

Wnioski w programie przyjmowane są od 23 lutego do 23 maja 2022 r.. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA.

Projekty w ramach programu mają rozpocząć się w terminach: nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r.  i nie później niż 1 października 2023 r.

Profesura NAWA – pełne ogłoszenie