pt., 25/02/2022 - 08:56
Kod CSS i JS

Wobec brutalnej agresji ze strony Rosji na Ukrainę, Narodowe Centrum Nauki wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim. Słowa wsparcia kierujemy do laureatek i laureatów naszych grantów, ekspertek i ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków oraz partnerów naukowych.

Mamy nadzieję, że Ukraina znów będzie bezpieczna, a nasze koleżanki i koledzy wkrótce będą mogli wrócić do aktywnej pracy, z korzyścią dla nauki i obu naszych społeczeństw.