śr., 04/05/2022 - 14:09
Kod CSS i JS

Naukowcy realizujący granty NCN mogą wziąć udział w programie ERC Mentoring Initiative uruchomionym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council).

Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Program skierowany jest do naukowców z państw osiągających dotychczas mniejsze sukcesy w konkursach ERC, w tym z Polski. Powstała baza mentorów składająca się z badaczy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów konkursów ERC, a których zadaniem jest wsparcie naukowców biorących udział w konkursach ERC w procesie przygotowania wniosków.

Zasady działania

Agencje umożliwiają skorzystanie z inicjatywy ERC Mentoring Initiative swoim laureatom spełniającym kryteria ubiegania się o grant ERC: Starting (2 do 7 lat po doktoracie), Consolidator (7 do 9 lat po doktoracie) oraz Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat).

Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR wskazując, jaki krajowy grant realizują. DKPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy wnioskującym a mentorem. Badacze ustalą wraz z mentorem zakres mentoringu w ramach obowiązujących zasad realizacji podanych w szczegółowym opisie programu.

Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz.

Szczegółowy opis zasad działania programu