śr., 25/05/2022 - 14:44
Kod CSS i JS

50 projektów z łącznym budżetem ponad 48 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki ze wszystkich kontynentów, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 1.

W rozstrzygniętym właśnie pierwszym konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 151 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 50 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wskaźnik sukcesu wyniósł 33,1%.  Zrealizowanych zostanie 27 (54%) projektów z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 14 (28%) z dziedziny nauk humanistycznych społecznych i o sztuce oraz 9  (18%) z dziedziny nauk o życiu.

LISTY RANKINGOWE

LISTY W FORMACIE .PDF

Naukowcy i naukowczynie nagrodzeni w konkursie POLONEZ BIS reprezentują kraje położone na  wszystkich kontynentach, m.in. Niemcy, Francję, Chiny, Australię, USA, Argentynę czy Egipt. Narodowe Centrum Nauki i Komisja Europejska przyznały łącznie 48 mln zł na sfinansowanie projektów w tym konkursie.

Przypominamy, że do 15 czerwca można składać wnioski w konkursie POLONEZ BIS 2 a 15 września rusza POLONEZ BIS 3.

Wysyłka decyzji

Informujemy, że 25 maja 2022 roku zostały wysłane decyzje do wnioskodawców, których projekty były oceniane w II etapie ewaluacji.  

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP), jeśli został podany.

Informacja wysłana z adresu: ncn.wnioski@ncn.gov.pl zawiera link, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

W przypadku problemów z dostępem do decyzji prosimy o kontakt z opiekunem projektu pod adresem polonez@ncn.gov.pl.

Status wniosku można sprawdzić w systemie OSF.