czw., 23/06/2022 - 10:21
Kod CSS i JS

56 badaczy i badaczek z całej Polski otrzymało finansowanie na pojedyncze działania naukowe w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu NCN będą mogli przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę lub wyjazd konsultacyjny.

Wśród badań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, które analizują funkcje rodziny w sposób wieloaspektowy – dr Zofia Jakubów-Rosłan z Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie kwerendę w Bibliotece Państwowej w Berlinie, aby przestudiować rolę rodziny we współczesnej literaturze chińskiej. Dr hab. Kataszyna Kopecka-Piech z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zastanowi się nad wspólnym, rodzinnym detoksem cyfrowym w projekcie Disconnect to reconnect. Rola aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym. Znaczenie technologii i internetu w kontekście relacji międzyludzkich przenalizuje również dr Monika Franiak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w projekcie Technologiczno-medialny pomost umacniający korzenie polskie wśród dzieci w rodzinach polsko-chorwackich zrzeszonych wokół placówek edukacji polonijnej w Zagrzebiu i Splicie – perspektywa pre- i postpandemiczna.

Wśród projektów z obszaru nauk o życiu wyróżnić można te związane z różnymi rodzajami stresu – dr Justyna Dorf z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przeprowadzi badania wstępne dotyczące tematyki stresu oksydacyjnego (działanie pt. Czy stres oksydacyjny może być czynnikiem warunkującym ciężki przebieg COVID-19?), a dr Patryk Janus z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zajmie się stresem proteotoksycznym w działaniu pt. Poszukiwanie transkryptów fuzyjnych powstałych podczas stresu proteotoksycznego.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 331 894 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 866 396 zł
  • nauki o życiu – 834 723 zł

Łączna wartość działań, które znalazły się na drugiej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 6 to ponad 2,03 mln zł.

Listy rankingowe MINIATURA 6

Lista rankingowa nr 2 w konkursie MINIATURA 6 (.pdf)

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Wysyłka decyzji

23 czerwca 2022 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w marcu 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.