pon., 11/07/2022 - 08:43
Kod CSS i JS

Które jednostki występowały najczęściej o granty NCN w 2021 roku? Które zanotowały najwyższy współczynnik sukcesu? Jak te parametry zmieniały się w ciągu ostatnich 10 lat? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w opublikowanych właśnie zestawieniach jednostek naukowych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2021.

Opracowanie to kolejna próba spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców w kontekście obowiązującego w NCN podziału na panele dziedzinowe, w ramach których jednostki składają wnioski, oraz obowiązującej w Polsce klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych.

Zestawienie w podziale na panele dziedzinowe pozwala monitorować dynamikę składania wniosków oraz przyznawania grantów jednostkom z perspektywy klasyfikacji tematyki badań przyjętej przez Radę NCN. Z kolei zestawienie jednostek w podziale na dyscypliny naukowe oraz artystyczne stanowi propozycję spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców NCN w kontekście liczby zatrudnionych pracowników składających wnioski. Przyporządkowanie jednostek do dyscypliny naukowej lub artystycznej nastąpiło według wskazanej we wniosku tematyki badań (na podstawie pomocniczego określenia identyfikacyjnego, zwanego deskryptorem lub podpanelem dziedzinowym).

Prezentowana klasyfikacja ma wyłącznie charakter statystyczny i stanowi próbę odnalezienia dyscypliny najbardziej odpowiadającej danemu deskryptorowi, co oznacza, że w niektórych przypadkach wybór może być dyskusyjny. Zestawienia prezentowane są w układzie zbiorczym dla lat 2011-2021 oraz rocznym dla 2021 r.

ZESTAWIENIA

 1. Zestawienie jednostek naukowych i badawczych w podziale na panele dziedzinowe

  Wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2021 w podziale na panele dziedzinowe

  Wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2021 r. w podziale na panele dziedzinowe

 2. Zestawienie jednostek naukowych i badawczych w podziale na dziedziny nauk i dyscypliny naukowe lub artystyczne

  Wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2021 w podziale na dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne 

  Wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2021 r. w podziale na dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne 

 3. Pełne opracowanie dotyczące aktywności grantowej wnioskodawców dostępne jest w zakładce Analizy.