wt., 26/07/2022 - 15:00
Kod CSS i JS

Do 111 naukowców, którzy skorzystali już z programów NCN skierowanych do osób uciekających przed wojną, teraz dołączą studenci i osoby przed doktoratem. Ogłaszamy program stypendialny finansowany z funduszy norweskich i EOG skierowany do początkujących naukowców.

Prezentacja inicjatyw NCN dla naukowców z Ukrainy, 6 lipca 2022, fot. Jan Bielecki dla NCNPrezentacja inicjatyw NCN dla naukowców z Ukrainy, 6 lipca 2022, fot. Jan Bielecki dla NCN Kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę Narodowe Centrum Nauki przygotowało specjalny program dla badaczek i badaczy szukających schronienia w Polsce. Umożliwiliśmy także laureatom grantów NCN zatrudnianie naukowców uciekających przed wojną w trwających projektach NCN. Dzięki tym inicjatywom już 111 uczonych z Ukrainy znalazło zatrudnienie na uczelniach i w instytutach badawczych w całej Polsce. Wkrótce do tego grona dołączą kolejne osoby.

Laureatkami i laureatami dotychczasowych inicjatyw są osoby, które mają co najmniej stopień doktora. Ogłaszany właśnie pogram stypendialny skierowany jest do studentów i osób jeszcze przed doktoratem. Celem programu jest stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską albo realizacji innych form kształcenia w polskich ośrodkach.

Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy. Nowością w tym programie jest także możliwość realizowania go częściowo zdalnie. Stypendystki i stypendyści mogą do połowy czasu, na który jest przyznawane stypendium, przebywać w Ukrainie.

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystkę lub stypendystę programu. Do wniosku należy także dołączyć plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informacje o korzyściach jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczeń, które laureat tego programu zdobędzie w Polsce.

Wysokość finansowania z NCN przeznaczonego dla jednego stypendysty może wynosić maksymalnie 5 tysięcy złotych (wnioskodawcy mogą ubiegać się też o niższe kwoty i zaplanować pokrycie części kosztów ze środków własnych).

Program stypendialny finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badania podstawowe, którego operatorem jest NCN. Warunki przeprowadzenia konkursu zostały zatwierdzone przez partnera programu – Norweską Radę Badań (Research Council of Norway).

Podobnie, jak w poprzednich inicjatywach skierowanych do naukowców z Ukrainy, tak i w tej formalności związane ze składaniem i oceną wniosków zostały ograniczone do minimum. Szczegółowe informacje i warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu.