śr., 07/09/2022 - 10:07
Kod CSS i JS

Rada Narodowego Centrum Nauki zmieniła wykaz paneli dziedzinowych, w ramach których ogłaszane są konkursy na projekty badawcze. W Narodowym Centrum Nauki podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych stanowi podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne oraz NZ – nauki o życiu. Rada NCN podjęła decyzję o reorganizacji paneli dziedzinowych w dziale ST.

W trosce o zapewnienie najwyższych standardów oceny oraz lepszego podziału wniosków pomiędzy poszczególne panele został utworzony nowy panel ST11: Inżynieria materiałowa. Dodatkowo, wprowadzono uzupełnienia, zmianę terminologii i modyfikację niektórych pomocniczych określeń identyfikujących w panelach: ST4 Chemia, ST5 Synteza i nauka o materiałach, ST7 Inżynieria systemów oraz ST8 Inżynieria procesów i produkcji. Wprowadzone zmiany uwzględniają opinie i postulaty środowiska naukowego.

Nowy wykaz paneli NCN będzie obowiązywać od konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2022 roku oraz w wybranych konkursach międzynarodowych, których ogłoszenie ukaże się przed tym terminem, ale nabór wniosków będzie prowadzony w 2023 roku.

Zakres zmian w wykazie paneli NCN określa uchwała Rady NCN z dnia 7 lipca 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wykazem paneli NCN.