czw., 08/09/2022 - 14:52
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

  1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  3. Making use of available biodiversity monitoring data

Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych,  które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamikę i tendencje w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) mija 9 listopada 2022 r. a wspólnych wniosków pełnych (full proposals) ‒  5 kwietnia 2023 r. Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie OSF. Wyniki konkursu poznamy na przełomie września i października 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia i dokumentacja konkursową dostępną zarówno na stronie Partnerstwa BiodivERsA+, jak i na stronie NCN.


Kontakt