śr., 05/10/2022 - 13:18
Kod CSS i JS

Polski zespół badawczy znalazł się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-Era European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies. Naukowcy otrzymają ponad 1,1 mln złotych na realizację międzynarodowego projektu pt. Interwencje przeciwko zjawisku polaryzacji w społeczeństwie na rzecz mediów społecznościowych godnych zaufania: Od diagnozy do terapii, którego kierownikiem oraz koordynatorem jest dr hab. Katarzyna Budzyńska z Politechniki Warszawskiej.

Konkurs CHIST-ERA CALL 2021 obejmował swoją tematyką następujące obszary badawcze:

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS);
  2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie rozpocznie się już w IV kwartale 2022 r.

Celem sieci CHIST-ERA jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas ogłoszono 12 konkursów na międzynarodowe projekty realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2013 r.

Obecnie trwa nabór w konkursie CHIST-ERA ORD na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania (CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software). O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wnioski można składać do 14 grudnia. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

W listopadzie sieć CHIST-ERA ogłosi kolejny konkurs, CHIST-ERA Call 2022, obejmujący następujące tematy:

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS);
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI).