czw., 01/12/2022 - 09:00
Kod CSS i JS

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła drugą edycję programu „Profesura NAWA”.

Program „Profesura NAWA” (edycja II) był skierowany do uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą badania z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

W ramach programu od 2023 r. trzej wybitni naukowcy z zagranicy będą prowadzić na polskich uczelniach badania odpowiadające na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Istotnym elementem ich pracy będzie realizacja komponentu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wizytujący naukowcy założą grupy projektowe i będą aktywnie wnioskować o krajowe i zagraniczne granty.

Informacja o wynikach konkursu

Narodowe Centrum Nauki w pierwszej połowie stycznia 2023 r. otworzy  nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu OSF.