śr., 04/01/2023 - 08:12
Kod CSS i JS

W „Forum Akademickim” ukazała się rozmowa z prof. Robertem Hasterokiem, nowo wybranym przewodniczącym Rady NCN. Wywiad dotyczy m.in. składu Rady NCN i wyzwań, jakie stoją przed tym gremium w najbliższych miesiącach.

fot. Michał Łepeckifot. Michał Łepecki – Mam pełną świadomość, że o pieniądze na finansowanie badań naukowych trzeba będzie powalczyć i to był jeden z powodów, dla których zdecydowałem się kandydować na funkcję przewodniczącego – mówi prof. Robert Hasterok w pierwszym wywiadzie udzielonym po wyborze na szefa Rady NCN w kadencji 2022-2024.

W rozmowie z Mariuszem Karwowskim z „Forum Akademickiego” naukowiec dodaje, że nie interesują go barwy polityczne i jest „w stanie rozmawiać z każdym, abyśmy tylko mogli osiągnąć nasz strategiczny cel, czyli żeby polska nauka i badania tu i teraz realizowane miały lepsze możliwości finansowania”. – Kraje, które nie stawiają na naukę na odpowiednim poziomie, na jej ciągły rozwój, i nie mają w tym względzie opracowanej i konsekwentnie realizowanej długoterminowej strategii, nie mają możliwości wyjścia z pułapki średniego rozwoju. Po prostu w realiach XXI wieku bez nowoczesnej nauki nie ma szans na cieszenie się nowoczesnym, sprawnym państwem – mówi.

W dalszej części rozmowy przewodniczący dodaje, że „sięgające 150-200 mln złotych rocznie, a do tego trwające kilka lat, zwiększanie dotacji dla NCN, jest kluczowe dla tego, by agencja mogła nie tylko w pełni wykorzystać swój potencjał, ale przede wszystkim w pełni uruchomić i zagospodarować potencjał środowiska naukowego w naszym kraju.”

W wywiadzie, który ukazał się w internetowym wydaniu „FA” 3 stycznia, padają pytania o nowy skład Rady NCN, wyzwania, jakie stoją przed tym gremium i wybór nowego dyrektora agencji (kadencja prof. Zbigniewa Błockiego kończy się w marcu). Wśród spraw, którymi Rada ma zająć się w najbliższym czasie prof. Hasterok wymienia m.in. zwiększanie rozpoznawalności NCN wśród grantobiorców z zagranicy, zwiększanie skuteczności w występowaniu o środki europejskie przez naukowców odnoszących sukcesy w konkursach NCN, działania w celu poprawy jakości opinii przygotowywanych przez ekspertów, a także udoskonalenie procesu rozliczania już zakończonych grantów.