pon., 16/01/2023 - 15:00
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów pochodzących z co najmniej trzech krajów z poniższej listy (w tym dwóch członków Unii Europejskiej lub z krajów stowarzyszonych).

W konkursie wezmą udział 22 organizacje z osiemnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Estonii, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Afryki Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Celem konkursu jest połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów, które wykorzystają podejście One Health.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

W konkursie można zaplanować projekt trwający 24 lub 36 miesięcy oraz otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków zespołu, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

Kierownik polskiego zespołu powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Szacowany budżet konkursu to ok. 18,8 mln euro. Udział polskich badaczy realizujących badania podstawowe w ramach konkursu będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 1 mln euro.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie sieci.

Harmonogram konkursu na poziomie międzynarodowym:

  • 1 etap: 7 marca 2023 r. (14:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych
  • 2 etap: 4 lipca 2023 r. – termin składania wniosków pełnych

Polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF do 11 lipca 2023 r. (16:00 CEST).

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi w listopadzie 2023 r. Początek realizacji projektów przewidziany został na styczeń-marzec 2024 r.

Zachęcamy do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy na webinarium, które odbędzie się 24 stycznia w godz. 12.00-13.30 CET. Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez portal Invajo.