pt., 27/01/2023 - 10:46
Kod CSS i JS

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła przygotowania do nowego konkursu na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast – Building Transformation Capacities through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call).

Osiem agencji z siedmiu krajów - Szwecji, Łotwy, Holandii, Belgii, Polski, Rumunii i Bułgarii - przeznaczyło łącznie ok. 4 mln EUR na sfinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w konkursie.

Konkurs zostanie ogłoszony 22 lutego 2023 r. i potrwa do 25 kwietnia 2023 r. Do konkursu będą składane wyłącznie wnioski wspólne pełne (konkurs jednoetapowy), które będą podlegały ocenie międzynarodowego zespołu ekspertów.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawców będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne organizacje finansujące.

Sieć JPI Urban Europe zaprasza zainteresowanych naukowców do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym podczas cyklicznego wydarzenia sieci tzw. Urban Lunch Talk, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. w trybie online i będzie poświęcone konkursowi BTC ENUTC.

Więcej informacji dostępnych na stronie sieci JPI Urban Europe.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.