pon., 30/01/2023 - 13:49
Kod CSS i JS

Sieć JPI HDHL Healthy Diet for a Healthy Life zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, którego temat brzmi – New food resources and technologies to improve public health and food security (FOODRETEC).

Głównym celem konkursu jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zrównoważoną. Konkurs skoncentruje się na nowych składnikach żywności, nowej żywności lub technologiach oraz ich wpływie na zdrową dietę.

Wnioski projektowe składane w konkursie powinny uwzględniać co najmniej jedno z poniższych podejść:

  • Exploratory research where consumer insight is included (social labs, living labs, etc.);
  • Systemic reviews to map and organize current research on the area;
  • Building more research and knowledge on the food science aspects.

Do konkursu będą mogły przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawców będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne organizacje finansujące. Konkurs zostanie ogłoszony 21 lutego 2023 r. Przewidywany termin składania wniosków wspólnych pełnych (konkurs jednoetapowy) upływa 21 kwietnia 2023 r.

Więcej szczegółów dotyczących warunków i tematyki konkursu dostępnych jest na stronie sieci JPI HDHL oraz w załączonym dokumencie.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.