śr., 01/03/2023 - 17:04
Kod CSS i JS

Laureaci grantów NCN, dr Agnieszka Brylak oraz dr hab. Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting Grants.

Dr Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego jest mezoamerykanistką. Dzięki Starting Grant zrealizuje projekt „Teotl: kompleksowa analiza głównej kategorii religijnej przedhiszpańskiego Środkowego Meksyku”. Teotl było kluczowym pojęciem religii Indian Nahua. Naukowczyni będzie szukała odpowiedzi na pytanie czy oznaczało ono boga, istotę z zaświatów czy rodzaj energii. Zbada też, w jaki sposób kategoria teotl została wykorzystana w pismach chrześcijańskich. Wartość projektu to niemal 1,5 mln euro.

Dr Brylak w ramach konkursu NCN UWERTURA 3 odbyła staż w zagranicznym zespole realizującym grant ERC, który umożliwił jej zdobycie wiedzy i doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym oraz wspomógł przygotowanie wniosku do ERC. Naukowczyni zrealizowała również dwa inne projekty NCN: PRELUDIUM 1 dotyczący przedhiszpańskich widowisk Indian Nahua oraz SONATA 11 o humorze i śmiechu w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze tej grupy ludów.

Dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zajmuje się informatyką teoretyczną, teorią wyboru społecznego oraz sztuczną inteligencją. Dzięki wsparciu ERC zrealizuje projekt „Proporcjonalne algorytmy dla demokratycznych decyzji” (PRO-DEMOCRATIC). W projekcie analizowane będą algorytmy, które można stosować w głosowaniach o złożonej strukturze, np. dotyczących budżetu obywatelskiego. Dr Skowron, wraz z zespołem, planuje zbadać, czy określone formalne kryteria sprawiedliwości są możliwe do spełnienia przy podejmowaniu decyzji na podstawie głosowania oraz zaprojektować narzędzia, które pomogą analizować zarówno dane wyborcze, jak i systemy głosowania. Na realizację tych badań otrzymał niemal 1,5 mln euro. Naukowiec jest dwukrotnym laureatem konkursów NCN, obecnie realizuje grant OPUS 18 dotyczący systemów wyboru komitetów.

Starting Grants mogą otrzymać naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, na projekt trwający do 5 lat. Granty pozwalają stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową.

Ostatnio ERC przyznała Starting Grants w listopadzie 2022 r. Wśród laureatów było czworo naukowców z Polski. Część projektów, których autorzy starali się o dofinansowanie jesienią trafiła na listę rezerwową. Europejska Rada ds. Badań Naukowych znalazła dodatkowe środki na sfinansowanie części z nich – dzięki temu dwójka badaczy z UW już wkrótce będzie mogło zrealizować swoje badania.

Więcej o ERC Starting Grants

Źródło: Portal PAP Nauka w Polsce