czw., 02/03/2023 - 11:00
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłasza konkurs M-ERA.NET 3 Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej:

 • Sustainable advanced materials for energy
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • Functional materials
 • Advanced materials and technologies for health applications
 • Next generation materials for advance electronics

Wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy. Budżet projektu może obejmować środki na wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu.

Budżet przeznaczony przez NCN dla polskich zespołów badawczych wynosi 1 mln 200 tys. euro.

Naukowczynie i naukowcy planujący złożenie wniosku powinni skoncentrować się na nadrzędnych celach programu M-ERA.NET, takich jak m.in.:

 • wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu poprzez dążenie do rozwoju technologicznego w zakresie inżynierii materiałów przeznaczonych do zastosowań związanych z czystą energią, wytwarzaniem, odzyskiwaniem i magazynowaniem energii oraz tworzeniem elektrolizerów i ogniw paliwowych;
 • dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDG);
 • zwiększanie korzyści społeczno-ekologicznych w kontekście odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation – RRI);
 • wspieranie łańcucha innowacji poprzez ogłaszanie konkursów na projekty badawcze generujące wiedzę w całym łańcuchu innowacji – od doskonałych badań po innowacyjne zastosowania przemysłowe;
 • wzmacnianie interdyscyplinarności poprzez integrację różnych dyscyplin i obszarów zastosowań.

Więcej na temat misji sieci M-ERA.NET 3.

Harmonogram konkursu

 • poziom międzynarodowy

1 etap: 16 maja 2023 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals)

Na etapie składania wniosków wstępnych polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

2 etap: 21 listopada 2023 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych (full proposals)

 • poziom krajowy

28 listopada 2023 (16:00 CET) – termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Rozstrzygnięcie konkursu M-ERA.NET 3 Call 2023 przewidziane jest na luty/marzec 2024 r.

Więcej informacji o konkursie:

M-ERA.NET 3

Ogłoszenie