pt., 03/03/2023 - 10:03
Kod CSS i JS

10 zespołów badawczych wnioskujących o finansowanie NCN znalazło się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 3 wspierającą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 złożonych zostało 289 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 43,7 mln euro otrzymało 46 projektów.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych finansowanych przez NCN:

DEMETRA: Zdefektowane tlenki metali – nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Sebastian Molin, Politechnika Gdańska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Brazylii i Danii.

STEEP UP: Stroma absorpcja barwników funkcjonalnych drogą do efektywnych ogniw słonecznych. Kierownik polskiego zespołu: dr Mariusz Łukasz Tasior, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Francji i Niemiec.

MUST: Materiały do ultrawydajnej chiralnej spintroniki. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Hiszpanii i Turcji.

DNABEATS: Optymalizowane nanonośniki oparte na DNA dedykowane regeneracji uszkodzeń serca. Kierownik polskiego zespołu: dr Monika Bzowska, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Estonii, Hiszpanii i Litwy.

HELVA: Hybrydowa elektrosynteza chemikaliów o wartości dodanej. Kierownik polskiego zespołu: dr Vignesh Kumaravel, Politechnika Łódzka. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Brazylii i Hiszpanii.

Nano4Zombie: Senolityczna nanoplatforma do identyfikacji i eliminowania komórek Zombie nowotworów skóry. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Anna Karolina Lewińska, Uniwersytet Rzeszowski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Hiszpanii i Łotwy.

NAMEAS: Nowatorskie, asymetryczne membrany anionowymienne do ogniw paliwowych. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Artur Michalak, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Brazylii, Francji, Izraela i Turcji.

SustainFibresFCM: Badania nad materiałami opakowaniowymi dla żywności spełniającymi zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa produktu, na bazie roślinnych materiałów włóknistych - pozostałości po rolniczych procesach przetwórczych. Kierownik polskiego zespołu: dr Marcin Henryk Kudzin, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii i Niemiec.

Coco: Miedziane linie przewodzące z izolacją szklaną wytwarzane w procesie wytłaczania na gorąco. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. inż. Jarosław Krzysztof Domaradzki, Politechnika Wrocławska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Hiszpanii i Niemiec.

SLAP: Stabilizacja anod litowo-metalowych za pomocą dodatków elektrolitycznych na bazie porfiryny. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Szymon Godlewski, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Danii i Niemiec.

Lista w .pdf

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

1 marca 2023 r. otwarty został nabór wniosków kolejnej edycji konkursu – M-ERA.NET 3 Call 2023. Zachęcamy badaczki i badaczy zajmujących się naukami o materiałach i inżynierią materiałową do udziału w konkursie.