pt., 21/04/2023 - 11:16
Kod CSS i JS

54 proc. kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez NCN wsparło rozwój młodych badaczek i badaczy ‒ to o 3 punkty procentowe więcej niż w roku 2021 i 11 p.p. więcej niż w roku 2016, gdy rozpoczęto pomiary.

W 2022 roku w konkursach krajowych i międzynarodowych młodzi naukowcy otrzymali na badania, stypendia i staże podoktorskie (stanowiska typu post-doc) ponad 875 mln złotych. Licząc od 2016 roku suma przeznaczona dla młodych naukowców zbliża się do 10 mld złotych (9,8 mld).

Dzięki finansowaniu uzyskanemu w konkursach NCN, młodzi uczeni mają szansę na zrealizowanie projektów, zbudowanie własnych zespołów, stypendia w szkołach doktorskich lub zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych, a dzięki współpracy NCN z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – także realizację staży zagranicznych w ważnych ośrodkach naukowych.

O wsparciu Centrum dla młodych naukowców rozmawiają uczestnicy 4. odcinka podcastu NCN ‒ prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, laureat grantów NCN oraz dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN.

Goście mówią m.in. o zasadach konkursów NCN, wysokości finansowania dla młodych naukowców w poszczególnych latach i możliwych zmianach w zasadach konkursów w kontekście zamrożenia budżetu NCN oraz ich skutkach dla kształtowania karier młodych osób.

NCN jest de facto w tym momencie najlepszą możliwą opcją do realizacji badań. Absolutnie pokładamy dużą nadzieję jako środowisko, w tym że ta sytuacja nie będzie zmierzać tam gdzie aktualnie zmierza ‒ mówi w kontekście ograniczeń budżetowych NCN prof. Łukasz Okruszek.

Rozmowę prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz.

Zapraszamy do słuchania!

   Anchor

   Spotify

   Apple Podcast

   Google Podcast