czw., 18/05/2023 - 10:38
Kod CSS i JS

Zapraszamy na kolejne w tym roku webinarium poświęcone tematyce otwierania danych badawczych w dyscyplinach naukowych. Drugie z cyklu szkoleń poświęcone będzie zarządzaniu danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku.

Szkolenie poprowadzi dr Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem platformy Clickmeeting i zostanie poprowadzone w języku polskim.

Celem webinarium jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku oraz kompetencji pozwalających na przygotowanie i wdrażanie planów zarządzania danymi. Podczas webinarium zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

 • dlaczego zarządzanie danymi badawczymi jest ważne w naukach o Ziemi i środowisku,
 • charakterystyka danych w naukach o Ziemi i środowisku,
 • zasady FAIR,
 • zasady otwierania danych badawczych,
 • ogólne informacje dotyczące Planu Zarządzania Danymi,
 • opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne wykorzystanie dostępnych danych,
 • przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań,
 • wymogi prawne, kodeksy postępowania,
 • udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych,
 • zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby,
 • wdrażanie i raportowanie Planów Zarządzania Danymi.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o Ziemi i środowisku, w tym naukowców, doktorantów, jak również data stewardów i pracowników administracji wspierających naukowców w kwestiach związanych z zarzadzaniem danymi badawczymi w tej dyscyplinie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 maja 2023 r. lub do czasu wyczerpania miejsc (limit: 500 osób) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową.

Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na webinarium nie stanowi potwierdzenia udziału. Przy rekrutacji decydować będzie profil uczestnika oraz kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przemyślane zapisy. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację na adres: otwarta.nauka@ncn.gov.pl