czw., 25/05/2023 - 15:36
Kod CSS i JS

Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy tworzona przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Europy i Afryki, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie Democracy, Governance and Trust (T-AP DGT Call 2023). Narodowe Centrum Nauki jest agencją partnerską konkursu i przeznaczy 600 tys. euro na sfinansowanie prac zwycięskich polskich zespołów badawczych.

Zakres tematyczny konkursu Konkurs T-AP DGT Call 2023 obejmie dziewięć głównych obszarów tematycznych:

  1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
  2. Education,
  3. Media, information and communication,
  4. Economies and economic systems,
  5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities,
  6. Ecosystems and environments,
  7. Epistemologies, knowledge and expertise,
  8. History and culture,
  9. Power, authority and conflict.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu zostanie opublikowany w ogłoszeniu konkursu na stronie www sieci T-AP.

Kwalifikowalność

Wnioski będą mogły składać konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Brazylia-RPA).

Udział w konkursie T-AP DGT Call 2023 planują następujące agencje finansujące badania naukowe**:

**Ostateczna decyzja w toku

Wstępny harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu

15 czerwca 2023

Termin na złożenie obowiązkowego formularza Notice of Intent to apply (NOI)

15 września 2023

Zamknięcie naboru wniosków pełnych (Full Proposal)

6 listopada 2023

Decyzja o finansowaniu projektów

czerwiec-sierpień 2024

Początek realizacji zakwalifikowanych projektów

wrzesień 2024

Ogłoszenie naboru wniosków do konkursu planowane jest na 15 czerwca 2023 r. Niniejsza zapowiedź służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie nakłada na sieć T-AP oraz zaangażowane w konkurs T-AP DGT Call agencje finansujące badania naukowe żadnych zobowiązań. Zamieszczone w treści zapowiedzi informacje mogą ulec zmianie. Oficjalne ogłoszenie konkursu zostanie opublikowane na stronach sieci T-AP oraz NCN.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konkursu: dgtcall (at) esrc.ukri.org

lub pracownikami NCN: