śr., 07/06/2023 - 14:04
Kod CSS i JS

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności we wrześniu uruchomi kolejny międzynarodowy konkurs na projekty badawcze zatytułowany Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change (BiodivNBS).

Jego celem będzie wspieranie międzynarodowych, inter- i transdyscyplinarnych badań nad różnorodnością biologiczną w celu lepszego zrozumienia podstawowych mechanizmów wpływających na rozwiązania oparte na przyrodzie, a także ich skuteczne wdrażanie w odniesieniu do korzyści dla przyrody, dobrobytu ludzi i transformacji społecznej.

Konkurs obejmie następujące trzy tematy badawcze:

  1. Synergies and trade-offs of Nature-Based solutions in the context of human well-being
  2. Nature-Based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  3. The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biodiversa+