śr., 02/08/2023 - 18:00
Kod CSS i JS

NCN ogłasza konkurs IMPRESS-U, którego celem jest wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie i otwarcie nowych możliwości współpracy naukowców polskich i ukraińskich z naukowcami z USA oraz krajów bałtyckich.

Konkurs IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine), organizowany jest przez instytucje z sześciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Inicjatorem konkursu i agencją wiodącą, w której odbędzie się ocena merytoryczna wniosków, jest amerykańska agencja National Science Foundation (NSF).

Konkurs skierowany jest do naukowców z Polski, którzy zaplanują badania w ramach wspólnego projektu z naukowcami z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a opcjonalnie także z pozostałych krajów biorących udział w programie.

– Głównym celem konkursu jest wsparcie bardzo dobrych projektów, promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich badaczek i badaczy z globalnym środowiskiem naukowym oraz odbudowa potencjału naukowego w Ukrainie – mówi Justyna Woźniakowska, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej NCN. Ekspertka zwraca uwagę, że IMPRESS-U daje także nową szansę na współpracę zespołów polskich z naukowcami amerykańskimi. – W historii programów grantowych NCN takie możliwości pojawiały się rzadko i z reguły w wąsko określonych obszarach badawczych. Ten konkurs umożliwia współpracę w dziedzinach wspieranych przez NSF – dodaje.

Amerykańska agencja finansuje badania we wszystkich obszarach nauk, z wyjątkiem badań humanistycznych oraz medycznych. Wnioski o wsparcie nowych projektów badawczych, złożone do NSF w programie IMPRESS-U, w przypadku których zespół polski ubiegać będzie się o środki NCN, muszą być zgodne z warunkami konkursu EAGER, w ramach którego będą przyjmowane do NSF i oceniane.

Kierownicy polskich zespołów muszą mieć co najmniej stopień doktora, a do zespołów realizujących badania mogą być zaangażowani wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

Nabór wniosków prowadzony będzie do końca 2025 roku, może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie pula dostępnych środków w NCN lub instytucjach partnerskich. Na finansowanie projektów realizowanych przez polskie zespoły Rada NCN przeznaczyła 10 mln zł.

Ogłoszenie konkursu IMPRESS-U

Instytucjami partnerskimi, do których zagraniczne zespoły będą mogły składać wnioski o współfinansowanie projektów badawczych są: US National Academy of Sciences (US NAS) – w przypadku badaczy z Ukrainy, Research Council of Lithuania (LMT), Latvian Council of Science (LCS) i Estonian Research Council (ETAG).

Polscy naukowcy mogą sładać wnioski w programie IMPRESS-U również do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA finansuje te projekty, w przypadku których zespół amerykański stara się w NSF o tzw. International Supplements, czyli dodatkowe środki na umiędzynarodowienie projektów już wspieranych przez NSF i znajdujących się w trakcie realizacji. Więcej informacji na stronie NAWA.

O założeniach i warunkach konkursu IMPRESS-U posłuchać można także w najnowszym odcinku podcastu NCN, poświęconemu współpracy międzynarodowej NCN.