czw., 28/09/2023 - 08:15
Kod CSS i JS

DAINA 3 jest konkursem na projekty realizowane przez polsko-litewskie zespoły badawcze ogłaszanym wspólnie przez Litewską Radę Naukową (Lietuvos mokslo taryba, LMT) i Narodowe Centrum Nauki.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie badań w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w jednym z 26 paneli Narodowego Centrum Nauki.

W ramach konkursu DAINA 3, NCN i LMT będą finansowały tylko wnioski spełniające kryterium badań podstawowych.

 • Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2023 r.
 • Termin składania wniosków: 15 marca 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2024 r.
 • Początek realizacji projektów badawczych: styczeń 2025 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 • Wnioski powinny obejmować badania podstawowe i zawierać program wspólnych badań polsko-litewskich. Projekty polegające na zakupie lub wytworzeniu aparatury badawczej czy działalności w ramach sieci naukowych będą finansowane pod warunkiem, że spełniają kryterium badań podstawowych. Projekty polegające wyłącznie na zakupie lub wytworzeniu aparatury badawczej czy działalności w ramach sieci naukowych nie spełniają warunków finansowania i będą odrzucane.
 • W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna.
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku.
 • Okres realizacji polsko-litewskich projektów badawczych może wynosić 36 miesięcy.
 • Z wnioskami o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego będą mogły wystąpić podmioty określone w art. 27 ust. 1 pkt 1 –2, 4 - 5 i 7-8 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki z 30 kwietnia 2010 roku (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 153).
 • Wykaz podmiotów litewskich wpisanych do Rejestru Nauki i Instytucji Naukowych, które mogą przystąpić do konkursu, znajduje się na stronie http://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx w części Registers w sekcji Education providers.
 • Wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 1 000 000 PLN.
 • Wysokość finansowania litewskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 150 000 EUR.
 • Polski kierownik projektu w momencie składania wniosku musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Litewski kierownik projektu musi być naukowcem (musi posiadać co najmniej tytuł doktora).

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kontakt po stronie polskiej: NCN

Koordynatorzy

Kontakt ds. ogólnych:

dr Magdalena Nowak

Kontakt po stronie litewskiej: LMT

Asta Aleksandravičienė