śr., 15/11/2023 - 14:00
Kod CSS i JS

Polscy naukowcy zrealizują 21 dwu- i trójstronnych międzynarodowych projektów badawczych we współpracy z partnerami z Niemiec, Słowenii, Austrii i Czech. Na swoje badania otrzymali ponad 33,7 mln zł. Przedstawiamy ostatnich laureatów konkursu OPUS 24+LAP/Weave.

OPUS ma najszerszą formułę ze wszystkich konkursów NCN, jest przeznaczony dla naukowców na różnych etapach kariery. W jego dwudziestej czwartej edycji naukowcy i naukowczynie pracujący w polskich jednostkach mogli ubiegać się o finansowanie nie tylko krajowych projektów badawczych, ale również projektów międzynarodowych w oparciu o ścieżkę Lead Agency Procedure (LAP). Dzięki LAP możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii.

Narodowe Centrum Nauki w przypadku 21 wyłonionych projektów OPUS LAP pełniło rolę agencji wiodącej, czyli przeprowadzało pełną procedurę oceny merytorycznej, a agencje partnerskie akceptowały jej wyniki. Zadania realizowane przez polskie zespoły będą finansowane ze środków NCN, zaś koszt pracy zespołów zagranicznych pokryją właściwe agencje z Niemiec, Słowenii, Czech i Austrii.

Listy rankingowe

Listy rankingowe w PDF

Projekty dwustronne i trójstronne

Na listach rankingowych znalazło się 13 projektów realizowanych we współpracy dwustronnej z zespołami z Niemiec, 5 projektów zakładających współpracę dwustronną z naukowcami ze Słowenii oraz po jednym projekcie trójstronnym: polsko-niemiecko-austriackim, polsko-słoweńsko-austriackim oraz polsko-słoweńsko-czeskim.

Laureaci zrealizują badania z różnych obszarów nauki: 3 projekty dotyczą badań w obszarze nauk humanistycznych, społecznych o sztuce, 5 w obszarze nauk o życiu oraz 13 w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dr hab. Anna Horolets z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi badania we współpracy z prof. Alexandrą Nadine Schwell z Uniwersytetu w Klagenfurcie oraz prof. Sašą Poljak Istenič z Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. Naukowczynie wraz z zespołami zajmą się europejską polityką neutralności klimatycznej miast i jej lokalnymi interpretacjami. Sprawdzą, jakie sprawy są uznawane za pilne w kontekście zmian klimatycznych w miastach, które zostały ujęte w misji Unii Europejskiej: 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r. Będą śledzić proces przejścia do neutralności klimatycznej Warszawy, Klagenfurtu i Lublany. Na polską część prac NCN przeznaczy ponad 1,2 mln zł.

W grupie nauk o życiu naukowcy z Polski i Słowenii wspólnie zrealizują badania koncentrujące się na opracowaniu nowych terapii chorób o podłożu zapalnym. Przewlekłe stany zapalne mają swój udział w patomechanizmie wielu chorób wliczając w to m.in. choroby zapalne stawów, miażdżycę, zespół jelita drażliwego, nowotwory, a nawet depresję. Dr hab. Anna Więckowska z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Izidor Sosič z Uniwersytetu w Ljubljanie planują w swoim projekcie otrzymać pierwsze związki typu PROTAC degradujące kinazy TAK1 i IKKβ o działaniu przeciwzapalnym. Na realizację badań polski zespół otrzyma od NCN finansowanie w wysokości ponad 2 mln zł.

W grupie nauk ścisłych i technicznych wśród zwycięskich projektów znalazły się polsko-niemieckie badania, które będą realizowane w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN pod kierunkiem dr. hab. Rodolfo Henrique Smiljanica, we współpracy z zespołem prof. Norberta Christlieba z Uniwersytetu w Heidelbergu. Naukowcy w projekcie „Stara Droga Mleczna: dokładna całościowa analiza gwiazd ubogich w metale” przeprowadzą nowatorskie badania, których celem jest uzyskanie dokładnej charakterystyki parametrów atmosferycznych gwiazd ubogich w metale oraz ich składu chemicznego. Te wyniki umożliwią im zrekonstruowanie własności pierwszych źródeł pierwiastków chemicznych pochodzenia gwiezdnego we Wszechświecie. Wartość prac polskiej części projektu to ponad 2 mln zł.

Procedura agencji wiodącej – LAP

W ramach konkursu OPUS 24+LAP/Weave badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery. Procedura LAP to standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania.

Konkurs OPUS 24+LAP/Weave w części krajowej został rozstrzygnięty w maju. Rozstrzygnięcia dla krajów partnerskich w ścieżce LAP publikujemy w miarę akceptacji wyników oceny przez agencje finansujące z tych krajów.

Wysyłka decyzji

Informujemy, że dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków OPUS LAP zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w ramach współpracy dwustronnej z German Research Foundation (DFG), dwustronnej ze Slovenian Research Agency (ARIS), trójstronnej z DFG i Austrian Science Fund (FWF), trójstronnej z ARIS i Czech Science Foundation (GACR) oraz trójstronnej z ARIS i FWF. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.