czw., 11/04/2024 - 15:00
Kod CSS i JS

Zapraszamy naukowców z obszaru nauk humanistycznych i społecznych do udziału w ankiecie związanej z planowanym Partnerstwem Social Transformations and Resilience. Zebrane informacje mogą wpłynąć na promocję obszarów priorytetowych dla Polski. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia.

Partnerstwa Europejskie to programy realizowane w Programie Ramowym Horyzont Europa, których celem jest odpowiedź na najpilniejsze wyzwania Europy związane ze zdrowiem, cyfryzacją, środowiskiem, klimatem, energią, rolnictwem czy mobilnością, poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. W związku z planowanym Partnerstwem Europejskim Social Transformations and Resilience Komisja Europejska uruchomiła ankietę skierowaną do potencjalnych interesariuszy przyszłego programu.

Ankieta służy zidentyfikowaniu potencjalnych interesariuszy partnerstwa oraz zebranie sugestii dotyczących jego celów i zakresu tematycznego. Do udziału w ankiecie zapraszamy reprezentantów instytucji, wydziałów i szefów grup badawczych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zebrane informacje zostaną ujęte w procesie kształtowania zakresu partnerstwa na poziomie międzynarodowym. Wkład naukowców z Polski pozwoli na promocję obszarów priorytetowych dla naszego kraju w obszarze nauki i istotnych dla polskiego społeczeństwa.

Link do ankiety: Stakeholder Survey ST&R

Termin: 30 kwietnia 2024 r.

Kontakt: malwina.gebalska@ncn.gov.pl

Cel partnerstwa Social Transformations and Resilience: odpowiedź na wyzwania społeczne związane z klimatem, demografią, cyfryzacją i niespodziewanymi katastrofami (wojna, pandemia), zdobycie wiedzy i wypracowanie narzędzi radzenia sobie z tymi wyzwaniami we współpracy międzynarodowej, interdyscyplinarnej i w sposób systemowy.

Partnerstwo ma pomóc w kształtowaniu polityki opartej na badaniach naukowych w poniższym zakresie:

  • wsparcia modernizacji systemów ochrony społecznej i usług podstawowych;
  • przyszłości pracy;
  • wspierania edukacji i rozwijania umiejętności niezbędnych w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji;
  • sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Partnerstwa Europejskie to programy wspierające inicjatywy w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez:

  • konkursy na projekty badawcze oraz
  • dodatkowe działania łączące wdrażane polityki publiczne z najnowszą wiedzą naukową.

Link do ankiety

Zaproszenie do wypełnienia ankiety (PDF)