pon., 27/05/2024 - 12:30
Kod CSS i JS

Przedstawiamy terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursie SONATINA 8, ogłoszonym 15 grudnia 2023. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Nauki o Życiu:

10-11 lipca 2024

Nauki Ścisłe i Techniczne:

10-12 lipca 2024

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

10-11 lipca 2024

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z kierownikiem projektu, w języku angielskim.

W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez kierownika projektu oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.