śr., 29/05/2024 - 08:10
Kod CSS i JS

Dr inż. Wojciech Danowski jest drugim naukowcem, który otrzymał od NCN grant na realizację komponentu badawczego w ramach programu Polskie Powroty NAWA 2023. Finansowanie wynosi 200 tys. zł.

Dr inż. Wojciech Danowski prowadzi badania z obszaru przełączników, maszyn molekularnych i porowatych materiałów. Projekt, na realizację którego otrzymał finansowanie, dotyczy porowatych kryształów organicznych i będzie przeprowadzany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista rankingowa

Program Polskie Powroty NAWA 2023 oferuje polskim naukowcom, którzy prowadzili swoją działalność naukową za granicą, możliwość kontynuacji badań w jednostkach naukowych w Polsce.

Narodowe Centrum Nauki prowadzi ciągły nabór wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach – od momentu wydania przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej decyzji o finansowaniu w programie Polskie Powroty NAWA 2023, aż do złożenia do NCN ostatniego wniosku, który został zakwalifikowany w konkursie. Wnioski składane do NCN poddawane są tylko ocenie formalnej.

Komponent badawczy może być realizowany wyłącznie przez naukowców, którzy wrócili do Polski lub przez grupę projektową, jeśli została zaplanowana we wniosku składanym do konkursu Polskie Powroty NAWA 2023.

Rada NCN przeznaczyła 2 mln zł na finansowanie badań podstawowych w ramach programu Polskie Powroty NAWA 2023.