pt., 31/05/2024 - 14:00
Kod CSS i JS

Zapraszamy na webinar szkoleniowy dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinaru zostaną wyjaśnione zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego takie jak: wnioskowanie w konkursach NCN, podpisywanie i aneksowanie umów o realizację projektu, raportowanie w projekcie oraz zagadnienia z zakresu wynagrodzeń i stypendiów w projektach NCN i kontroli projektu w jednostce. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi i rozliczenia projektów badawczych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spotkania liczba miejsc jest ograniczona. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, jednak zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji dla pracowników jednostek, którzy do tej pory nie brali udziału w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 czerwca za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenia udziału wraz z linkiem do spotkania zostaną rozesłane mailowo po zakończeniu naboru zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na webinar nie stanowi potwierdzenia udziału.

Zachęcamy do rejestracji.