pt., 21/06/2024 - 13:45
Kod CSS i JS

Oferta konkursowa NCN, karencja nakładana na kierownika projektu, program mentoringowy – m.in. o tych zagadnieniach dyskutowała w ostatnich miesiącach Rada NCN. O pracach Rady pisze prof. Alicja Kazek-Kęsik.

Zapiski z Rady to cykl tekstów ukazujących się na stronie „Forum Akademickiego”, w którym członkowie Rady NCN, przybliżają prace tego gremium.

W drugim odcinku serii prof. Alicja Kazek-Kęsik relacjonuje, że jednym z powracających w tematów jest kwestia karencji nakładanej na kierownika projektu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kierownik, którego wniosek nie został skierowany do oceny merytorycznej w drugim etapie, musi przeczekać jedną edycję konkursu, by móc ponownie złożyć swój projekt. To rozwiązanie ma umożliwić wnioskodawcy zapoznanie się z treścią recenzji i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku. Ma także służyć ograniczeniu kosztów agencji związanych z procedowaniem wniosków słabszych.

Prof. Kazek-Kęsik zwraca jednak uwagę, że poziom wniosków bardzo się zmienił w ostatnim czasie, potrzebę złagodzenia restrykcji sygnalizują także badaczki i badacze, dlatego Rada rozważa zmiany zasad dotyczących karencji. – Coraz częściej zdarza się, że wnioski złożone w pierwszym etapie są oceniane bardzo dobrze lub dobrze, liczba takich jest znacznie wyższa niż kiedyś, a do drugiego etapu trafiają nierzadko jedynie wyróżniające się. (…) Wątpliwości ze strony środowiska są więc uzasadnione – pisze członkini Rady NCN.

W artykule przeczytamy również o dyskusjach Rady NCN dotyczących innych ograniczeń w ubieganiu się o grant, oferty konkursowej i programu monitoringowego w konkursie MINIATURA.

Zapiski z Rady: karencja, oferta, mentoring, „Forum Akademickie”, 20 czerwca

W pierwszym odcinku cyklu „Zapiski z Rady” prof. Joanna Golińska-Pilarek pisała o modyfikacjach w formularzu wniosku i zasadach oceny projektów, stawkach stypendium doktoranckiego i mentoringu. Artykuł ukazał się na stronie „Forum Akademickiego” 19 marca.