wt., 02/07/2024 - 16:00
Kod CSS i JS

Minister Nauki ogłosił nabór kandydatów na członków Rady NCN. Rada składa się z 24 badaczek i badaczy, co 2 lata wymienia się połowa składu tego gremium. Zgłoszenia kandydatur można przesyłać do 5 sierpnia.

Rada NCN została powołana na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki. Składa się z 24 osób, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, które powoływane są na czteroletnie kadencje. Co dwa lata wymienia się połowa składu Rady.

2 lipca na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało opublikowane ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady NCN, którzy rozpoczną pracę pod koniec roku.

Do podstawowych zadań Rady należy określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodne ze strategią rozwoju kraju, warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze i wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych i ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora NCN. 

Nabór kandydatów i kandydatek do Rady NCN potrwa do 5 sierpnia. Za ocenę formalną kandydatur i sporządzenie listy osób rekomendowanych do zasiadania w Radzie odpowiada Zespół Indentyfikujący, powołany przez Ministra Nauki. Członków Rady powołuje minister.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady NCN i warunkach, jakie muszą spełnić kandydujący dostępne jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.