wt., 09/07/2024 - 12:00
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki i Agencja Badań Medycznych planują nawiązanie współpracy dotyczącej konkursów organizowanych przez ABM. 4 lipca przedstawiciele obu instytucji spotkali się w Krakowie.

Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Działa od pięciu lat. W trakcie organizowania najbliższych konkursów na finansowanie badań, chce skorzystać z wiedzy NCN, między innymi doświadczenia NCN w przeprowadzaniu takich konkursów oraz organizowaniu prac zespołu ekspertów.

Pierwsze spotkanie, na którym omawiano plany współpracy między NCN a ABM, odbyło się 4 lipca w Krakowie. Kolejne odbędzie się jeszcze w tym miesiącu w Warszawie.

– Wsparcie w zakresie organizacji paneli eksperckich przez koordynatorów z NCN pozwoli ujednolicić i wzmocnić system oceny wniosków grantowych ABM. Realizacja planowanego na grudzień konkursu na badania translacyjne będzie wymagała również rzetelnej i obiektywnej recenzji komponentów badań podstawowych. Zagraniczni recenzenci i eksperci NCN, doświadczeni w ocenie takich przedsięwzięć, będą nieocenionym wsparciem dla ABM. Liczymy, że konkurs ten pozwoli najlepszym zespołom badawczym przejść ze swoimi odkryciami drogę od laboratorium do łóżka pacjenta – mówi prof. Wojciech Fendler, który od lipca kieruje Agencją Badań Medycznych.

NCN od początku swego istnienia przyznało blisko 30 tysięcy grantów na łączną kwotę niemal 16 miliardów złotych. – Rolą Agencji Badań Medycznych jest wspieranie innowacji w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Współpraca NCN i ABM może w przyszłości pozwolić na realizację wspólnych inicjatyw oraz stworzenie optymalnego systemu prowadzenia badań podstawowych i eksperymentów badawczych w obszarze medycyny. Ważna jest również koordynacja wysiłków w celu zapewnieniu najwyższych standardów oceny i wyboru wniosków grantowych – komentuje prof. Krzysztof Jóźwiak, dyrektor NCN.

W spotkaniu w naszej siedzibie wzięli udział – ze strony ABM – prof. Wojciech Fendler, dr inż. Zuzanna Nowak-Życzyńska i Krzysztof Górski. NCN reprezentowali prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Anetta Undas, prof. Piotr Skarżyński, prof. Barbara Klajnert-Maculewicz, dr Marcin Liana i dr Anna Wiktor.

od lewej: prof. Wojciech Fendler, prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Anetta Undas, prof. Barbara Klajnert-Maculewicz, prof. Piotr Skarżyńskiod lewej: prof. Wojciech Fendler, prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Anetta Undas, prof. Barbara Klajnert-Maculewicz, prof. Piotr Skarżyński