Data ogłoszenia konkursu i zamknięcia naboru wniosków Numer edycji Ogłoszone konkursy        
15.03.2011 - 17.06.2011 1 OPUS 1 PRELUDIUM 1 SONATA 1 HARMONIA 1   
15.06.2011 - 30.09.2011 2 MAESTRO 1        
15.09.2011 - 22.12.2011 3 OPUS 2 PRELUDIUM 2 SONATA 2    
15.12.2011 - 19.03.2012 4 MAESTRO 2 HARMONIA 2 FUGA 1    
15.03.2012 - 19.06.2012 5 OPUS 3 PRELUDIUM 3 SONATA 3 SONATA BIS 1  
15.06.2012 - 15.09.2012 6 MAESTRO 3 HARMONIA 3      
15.09.2012 - 15.12.2012 7 OPUS 4 PRELUDIUM 4 SONATA 4 SONATA BIS 2  
15.12.2012 - 15.03.2013 8 MAESTRO 4 HARMONIA 4 ETIUDA 1 FUGA 2 SYMFONIA 1 (ogłoszony 15.11.2012)
15.03.2013 - 17.06.2013 9 OPUS 5 PRELUDIUM 5 SONATA 5    
14.06.2013 - 16.09.2013 10 SONATA BIS 3 MAESTRO 5 HARMONIA 5    
16.09.2013 - 16.12.2013 11 OPUS 6 PRELUDIUM 6 SONATA 6    
16.12.2013 - 17.03.2014 12 ETIUDA 2 FUGA 3 SYMFONIA 2 TANGO 1  
17.03.2014 - 17.06.2014 13 OPUS 7 PRELUDIUM 7 SONATA 7    
16.06.2014 - 16.09.2014 14 SONATA BIS 4 MAESTRO 6 HARMONIA 6    
15.09.2014 - 15.12.2014 15 OPUS 8 PRELUDIUM 8 SONATA 8 BEETHOVEN 1  
15.12.2014 - 16.03.2015 16 ETIUDA 3 SYMFONIA 3      
16.03.2015 - 16.06.2015 17 OPUS 9 PRELUDIUM 9 SONATA 9    
15.06.2015 - 15.09.2015 18 SONATA BIS 5 MAESTRO 7 HARMONIA 7    
15.09.2015 - 15.12.2015 19 OPUS 10 PRELUDIUM 10 SONATA 10 POLONEZ 1  
15.12.2015 - 15.03.2016 20 ETIUDA 4 FUGA 5 SYMFONIA 4 TANGO 2  
15.03.2016 - 15.06.2016 21 OPUS 11 PRELUDIUM 11 SONATA 11 POLONEZ 2  
15.06.2016 - 15.09.2016 22 SONATA BIS 6 MAESTRO 8 HARMONIA 8    
15.09.2016 - 15.12.2016 23 OPUS 12 PRELUDIUM 12 SONATA 12 POLONEZ 3 BEETHOVEN 2
15.12.2016 - 22.03.2017 24 SONATINA 1 ETIUDA 5 UWERTURA 1    
15.03.2017 - 22.06.2017 25 OPUS 13 PRELUDIUM 13      
14.06.2017 - 22.09.2017 26 SONATA 13 SONATA BIS 7 MAESTRO 9 HARMONIA 9  
15.09.2017 - 15.12.2017 27 OPUS 14 PRELUDIUM 14 DAINA 1    
15.12.2017 - 15.03.2018 28 SONATINA 2 ETIUDA 6 UWERTURA 2    
15.03.2018 - 15.06.2018 29 OPUS 15 PRELUDIUM 15      
15.06.2018 - 17.09.2018 30 MAESTRO 10 HARMONIA 10 SONATA BIS 8 SHENG 1  
14.09.2018 – 17.12.2018 31 OPUS 16 PRELUDIUM 16 SONATA 14 BEETHOVEN CLASSIC 3 BEETHOVEN LIFE 1
14.12.2018 – 15.03.2019 32 SONATINA 3 ETIUDA 7 UWERTURA 3    
15.03.2019 – 17.06.2019 33 OPUS 17 PRELUDIUM 17 MOZART    
17.06.2019 – 17.09.2019 34 MAESTRO 11 SONATA BIS 9 UWERTURA 4 GRIEG IDEALAB
16.09.2019 – 16.12.2019 35 OPUS 18 PRELUDIUM 18 SONATA 15 PRELUDIUM BIS 1  
16.12.2019 – 16.03.2020 36 SONATINA 4 ETIUDA 8      
16.03.2020 – 16.06.2020 37 OPUS 19 PRELUDIUM 19 POLS    
15.06.2020-15.09.2020 38 SONATA BIS 10 MEASTRO 12 DAINA 2    
15.09.2020-15.12.2020 39 OPUS 20 + LAP PRELUDIUM BIS 2 SONATA 16 BEETHOVEN CLASSIC 4  
15.12.2020-15.03.2021 40 SONATINA 5 SHENG 2      
15.03.2021-15.06.2021 41 OPUS 21 PRELUDIUM 20      
15.06.2021-15.09.2021 42 SONATA BIS 11 MAESTRO 13      
15.09.2021-15.12.2021 43 OPUS 22 + LAP/Weave PRELUDIUM BIS 3 SONATA 17 POLONEZ BIS 1  
15.12.2021-15.03.2022 44 SONATINA 6        
15.03.2022 – 15.06.2022 45 OPUS 23 PRELUDIUM 21 POLONEZ BIS 2    
15.06.2022 – 15.09.2022 46 SONATA BIS 12 MAESTRO 14      
15.09.2022 – 15.12.2022 47 OPUS 24 + LAP/Weave PRELUDIUM BIS 4 SONATA 18 POLONEZ BIS 3  
15.12.2022 – 15.03.2023 48 SONATINA 7 SHENG 3      
15.03.2023 – 15.06.2023 49 OPUS 25 PRELUDIUM 22      
15.06.2023 – 15.09.2023 50 SONATA BIS 13 MAESTRO 15 PRELUDIUM BIS 5    
15.09.2023 – 15.12.2023 51 OPUS 26+LAP/Weave SONATA 19      
15.12.2023 – 15.03.2024 52 SONATINA 8 DAINA 3      
15.03.2024 – 17.06.2024 53 OPUS 27 PRELUDIUM 23