Najczęściej zadawane pytania

Wzory umów

Zmiany w projektach NCN

Zmiany w projektach z MNiSW

Raportowanie projektów z NCN

Raportowanie projektów z MNISW

Kontrola w siedzibie jednostki

Audyt zewnętrzny projektów

Warsztaty NCN dla pracowników administracyjnych

 

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

  • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
    • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej - wyszukaj opiekuna projektu
    • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF)
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)