na stypendia doktorskie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2014 r., przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;

2. Uchwała nr 104/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r. z późn. zm.: z załącznikami:

3. Uchwała Rady NCN nr 103/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu ETIUDA 3, wraz z załącznikami:

4. Zarządzenie Dyrektora NCN nr 50/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronach NCN (http://www.ncn.gov.pl/); niniejsza instrukcja ma jedynie charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF https://osf.opi.org.pl/.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA