na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 14 czerwca 2013 r.

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 53/2013 z 14.06.2013 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu HARMONIA 5, wraz z załącznikami:
  1. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 16 z 14.03.2013 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi dostępne są w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA